การอบรมขยายผล “โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ” ณ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงค์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นายสมบัติ พรมเสน ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

เป็นประธานเปิดการอบรมขยายผล “โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ” สพม.พะเยา

ณ ห้องประชุมโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม .อกคำวต้ จ.พะเยา โดยใช้หลักสูตรโครงการ ติดอาวุธทางปัญญาสร้างเด็กไทย

รอบรู้สุขภาพ (HeaIth Literacy ) ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

และมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 55 คน

แชตกับเรา