โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ ณ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก

วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงค์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยโรงเรียนปงรัชดาภิเษก เป็นประธานเปิดการอบรมขยายผล “โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดการอบรมขยายผล

“โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ”

ณ ห้องประชุมโรงเรียนปงรัชดาภิเษก อำเภอปง จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา