โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ ณ ห้องประชุมโรงเรียนขุนควรวิทยาคม

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงค์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นางณัธดา วรรณโวหาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม เป็นประธานเปิดการอบรมขยายผล “โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริม

การจัดการศึกษา จัดการอบรมขยายผล “โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ”

ณ ห้องประชุมโรงเรียนขุนควรวิทยาคม อำเภอปง จังหวัดพะเยา