ต้อนรับคณะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบให้นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฯ

พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มภาระกิจ สพม.พะเยา และเจ้าหน้าหน้าที่ สพม.พะเยา

ให้การต้อนรับคณะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

พร้อมร่วมแสดงความยินดี นางสาวบัณฑิตา ยะนันท์ บุคลากรใหม่ ของสพม.พะเยา

ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

แชตกับเรา