ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า – ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 30/2566 และประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม

วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงค์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพมพะเยา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย

เข้าร่วม รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ”ครั้ง ที่ 30/2566

เพื่อรับรับฟัง นโยบาย แนวทางปฏิบัติ ร่วมถึงข้อราชการอื่นๆ เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

จากนั้น เป็นการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม สพม.พะเยา

โดยมี ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ เป็นประธานในการประชุม

ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

แชตกับเรา