สพม.พะเยา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 12 สิงหาคม 2566

วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2566 ว่าที่ ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ. สพม.พะเยา

มอบหมายให้นางอุไร จันซางเพ็ญผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

และบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สพม.พะเยา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 12 สิงหาคม 2566

ณ ศาลาประชาคม ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา

โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสธร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธี

แชตกับเรา