มอบเงินทุนการศึกษาและเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้นางสุทรา เชียงแสน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มอบเงินทุนการศึกษาและเยี่ยมบ้านนักเรียนทุน

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2566

จำนวน 3 ราย ณ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม และโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

แชตกับเรา