มอบเงินทุนการศึกษาและเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2566

วันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้นางสุทรา เชียงแสน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวกรรณิการ์ สุรัตน์ นักจิตวิทยา และนางสาวกฤษณา จินะวงค์ นักวิชาการศึกษา

มอบเงินทุนการศึกษาและเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 ราย

ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม และโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม

แชตกับเรา