วันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 2566 ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วย ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ และทีมงานบุคลากร สพม.พะเยา เข้าร่วมงานโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นำเสนอผลวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

แชตกับเรา