ตรวจเยี่ยมและร่วมวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัย สพม.พะเยา และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม

ความประพฤตินักเรียนนักศึกษา สังกัด สพม.พะเยา ตรวจเยี่ยมและร่วมวางแผน

การดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา