ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนจุนวิทยาคมและโรงเรียนพญาลอวิทยาคม

วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

พร้อมด้วยนางศิริพร ถูกจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

และคณะกรรมการชุดที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2566 ด้านความปลอดภัย และการนำนโยบายของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การขับเคลื่อนภายในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม

รวมถึงสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ณ โรงเรียนจุนวิทยาคมและโรงเรียนพญาลอวิทยาคม

แชตกับเรา