วันที่ 19 เมษายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้ ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา
ร่วมพิธีสรงน้ำพระเจ้าตนหลวง พ่อขุนงำเมือง สะเกล้าดำหัวขอพรพระเถระผู้ใหญ่ ประกอบด้วย
1. พระราชปริยัติ เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ
2. พระราชมงคลวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6
เจ้าอาวาสวัดบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้
3. พระเมธีวชิรคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา
4. พระสุนทรกิตติคุณ รองเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการดังกล่าว

แชตกับเรา