ด้วย กระทรวงการต่างประเทศ มีหนังสือแจ้งว่า สำนักงาน Higashikawa Cultural Exchange Department จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น กำหนดจัดงานประกวดออกแบบ “Kengo Kuma & Higashikawa” KAGU Design ครั้งทีี่ ๓ ภายใต้หัวข้อ “เฟอร์นิเจอร์นอกชายคา” เพื่อเชิญชวนเด็กนักเรียน นักศึกษาจากต่างประเทศต่างๆ ที่มีอายุไม่เกิน ๓o ปี (นับถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ส่งผลงานออกแบบเข้าร่วมประกวดโดยงานดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างเมืองฮิงาชิคาวะ ซึ่งเป็นแหล่งเฟอร์นิเจอร์ โดยเฉพาะ AsahiKawa Fueniture ซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลายในต่างประเทศ และเป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมการถ่ายภาพของจังหวัดฮอกไกโด ประกอบกับนายเคนโกะ คุมะ สถาปนิกชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงระดับโลก ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนและคนรุ่นใหม่ด้านการออกแบบ โดยประยุกต์ใช้วัสดุท้องถิ่นให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ขอประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยจะประกาศผลการประกวดในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดส่งผลงานเข้าประกวดทางเว็บไซต์ http://www.kagu-higashikawa.jp/en/

สิ่งที่ส่งมาด้วย https://drive.google.com/file/d/19i5dAsmTX847cBY-6r3W2nO_AWOW104O/view?usp=sharing

แชตกับเรา