วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอยหมายให้ คุณครูชัยพร เกตุพิชัย คุณครูศิวะกร แผ่นทอง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้นำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ยุวกาชาด ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 นี้ โดยกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

แชตกับเรา