วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบหมายให้ คุณครูชัยพร เกตุพิชัย คุณครูศิวะกร แผ่นทอง และกองลูกเสือเกียรติยศโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนามและและพิธีรับเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานครั้งที่ 2 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดพะเยา ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในปีนี้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้มอบหมายให้สำนักงานลูกเสือจังหวัดพะเยา จัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โดยให้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของ ลูกเสือ – เนตรนารี โดยมี นายบำรุง สังข์ขาว รอง ผวจ.พะเยา เป็นประธานพิธี ทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนาม และพิธีรับเข็มลูกเสือจอตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 โดยมี ดร.ธงชัย คำปวง หัวหน้าสำนักงานลูกสือจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายอนันต์ เวียงลอ นายกสมาคมสโสรลูกเสือจังหวัดพะเยา เป็นผู้บังคับขบวนสนาม

แชตกับเรา