วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบหมายให้ คุณครูวิทยา และคุณครูจงจิตร สิทธิไพร นำนักเรียนเข้าร่วม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ซึ่งโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คว้ารางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศ ระดับประเทศ โดยตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน คือ นางสาวปิยะนันท์ พิลัยไชยกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 และนางสาวกนกพิชญ์ อุปะละ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร จัดการแข่งขันโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

แชตกับเรา