วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานในพิธีต้อนรับ

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากโรงเรียน Bukit Merah Secondary school ประเทศสิงคโปร์

ณ หอประชุมเฉลิมหล้าจอมราชัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

แชตกับเรา