การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายนิเวศ อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

พร้อมด้วย นายจักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา และคณะกรรมการการคัดเลือกนักศึกษา

ทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 ดำเนินการการคัดเลือกนักศึกษา

ทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1

ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

แชตกับเรา