การประชุมปรับเกลี่ยงบประมาณโครงการ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2567 ของ สพม.พะเยา

วันพฤหัสบดี ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ. สพม.พะเยา และ

นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รองผอ. สพม.พะเยา ได้ประชุมปรับเกลี่ยงบประมาณโครงการ แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปี 2567 ของ สพม.พะเยา โดยมีบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ณ ห้องกลุ่มนโยบายและแผน