โครงการโรงเรียนแห่งความสุขเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2566

โดยมี นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

แชตกับเรา