พิธีเปิดงานต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและ

นักเรียนโรงเรียน Chua Chu Kang Secondary School ประเทศสิงคโปร์

แชตกับเรา