พิธีเปิดกีฬาสี “จุนวิทยาคมเกมส์”

โรงเรียนจุนวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566

แชตกับเรา