เปิดโครงการฝึกอบรม ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

มอบหมายให้ นายจักรพันธ์ ภาชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พะเยา

เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า ระหว่างวันที่วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2566 ณโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

แชตกับเรา