การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีพิเศษ ประจำปี พ.ศ.2566

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีพิเศษ ประจำปี พ.ศ.2566

ณ ห้องประชุมน้ำยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

แชตกับเรา