“พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 4

และการประชุม ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ครั้งที่ 5/2567

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วย

นายจักรพันธ์ ภาขนะ รองผอ.สพม.พะเยา นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม

เข้าร่วมรับชม รายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ” ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา

จากนั้น เป็นการประชุม ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ครั้งที่ 5/2567เพื่อติดตามการทำงานของทุกกลุ่มงาน ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

แชตกับเรา