ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างที่ชำรุดทรุดโทรม

และพื้นที่ประสบภัยทางธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้

นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รองผอ.สพม.พะเยา และคณะกรรมการตรวจสอบอาคารเรียน พร้อมด้วย

กลุ่มนโยบายและแผน เข้าตรวจสอบสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างที่ชำรุดทรุดโทรม และ

พื้นที่ประสบภัยทางธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

แชตกับเรา