เฝ้าระวังปัญหา

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในเทศกาลลอยกระทง

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นายจักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา พร้อมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ออกปฏิบัติงานการเฝ้าระวังปัญหา

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในเทศกาลลอยกระทง

ณ กาดสะนั้นแน้ว, วัดกู่ผางลาง อ.จุน จ.พะเยา

และวัดบ้านล้า, สวนสุขภาพเชียงคำ 100 ปี อ.เชียงคำ จ.พะเยา