การประชุมคณะอนุกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

ครั้งที่ 9/2566

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วย

คณะกรรมการ อ.กค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ครั้งที่ 9/2566 ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา

โดยมี นายมนต์ชัย ปาณธูป เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการประชุมฯ

แชตกับเรา