“พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 5

และการประชุม ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ครั้งที่ 6/2567

วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:00 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

พร้อมด้วย นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม

เข้าร่วมรับชม รายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ” ครั้งที่ 5

เพื่อรับรับฟัง นโยบาย แนวทางปฏิบัติ ร่วมถึงข้อราชการอื่นๆ เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

จากนั้น เป็นการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม สพม.พะเยา ครั้งที่ 6/2567

ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา