สพม.พะเยา ร่วมคัดเลือกนักเรียน เพื่อมอบรางวัลพระราชทาน

ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นายจักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.พะเยา เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน

(ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง) เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประจำปีการศึกษา 2566 (ระดับจังหวัด) ณ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) อำเภอปง จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา