การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ วิพากษ์ สรุป ปรับปรุง แก้ไข คู่มือแนวทางพัฒนาโรงเรียนแห่งความสุขฯ

วันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ วิพากษ์ สรุป ปรับปรุง แก้ไข

คู่มือแนวทางพัฒนาโรงเรียนแห่งความสุข ตามโครงการพัฒนาองค์กรและโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งความสุขตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

ณ ห้องประชุมน้ำยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

แชตกับเรา