การประชุม พิจารณา รายละเอียดประกอบงบปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

เป็นประธานในการประชุม พิจารณา รายละเอียดประกอบงบปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ ห้องประชุมน้ำยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

แชตกับเรา