การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ

นิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ครั้งที่ 1/2567

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ

นิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ครั้งที่ 1/2567

ณ ห้องประชุมน้ำยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

แชตกับเรา