ฉบับที่ 629 : 14 ธันวาคม 2566

“พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 7

และการประชุม ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ครั้งที่ 8/2567

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้

นายจักรพันธ์ ภาชนะ รองผอ.สพม.พะเยา นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา

และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมรับชม รายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ” ครั้งที่ 7 ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา

จากนั้นเป็นการประชุม ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ครั้งที่ 8/2567 เพื่อติดตามการทำงานของทุกกลุ่มงาน ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

แชตกับเรา