ฉบับที่ 631 : 14 ธันวาคม 2566

ร่วมต้อนรับพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี

ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมป์

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

ร่วมต้อนรับพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

ในพระบรมราชูปถัมป์ ซึ่งมีกำหนดการตรวจเยี่ยมโรงเรียนและมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่

นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา