การแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมการเกษตรและการท่องเที่ยว

ถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมการเกษตรและการท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยา

เข้าร่วมรับชมการแถลงข่าว ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา