การประชุมการจัดงานวันครูจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2566

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา มอบหมายให้ นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

เข้าร่วมประชุมการจัดงานวันครูจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2566

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา