ฉบับที่ 639 : 18 ธันวาคม 2566

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นเพื่อโอนมาบรจจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2)

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา พร้อมด้วยคณะกรรมการประชุมพิจารณาการคัดเลือก พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น เพื่อโอนมาบรจจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ณ ห้องประชุมน้ำยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

แชตกับเรา