การจัดทำคู่มือศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 16-18 ธันวาคม 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา ได้มอบหมายให้

นายจักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา และนางสุทรา เชียงแสน ผอ.กลุ่มส่งเสริม

การจัดการศึกษา เข้าร่วมจัดทำคู่มือศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมปริ้นส์ตั้น กรุงเทพมหานคร

แชตกับเรา