การประชุมจัดงานมหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา

ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566

นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา มอบหมายให้

นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

เข้าร่วมการประชุมจัดงานมหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา

ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

แชตกับเรา