สพม.พะเยาเข้าร่วม เสวนานโยบายสาธารณะ

“ความก้าวหน้าการผลักดันสิทธิความหลากหลายทางเพศ ในประเทศไทยอยู่ตรงไหน?”

วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้ นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รองผอ.สพม.พะเยา

เข้าร่วมเวทีเสวนานโยบายสาธารณะ “ความก้าวหน้าการผลักดันสิทธิความหลากหลายทางเพศ ในประเทศไทยอยู่ตรงไหน?”

“The NEXT STEP of Gender diversity Law”โครงการสนับสนุนประชากรทางการเมืองในภูมิภาครอบนอกของประเทศไทย

Supporting Underrepresented Political Populations in Outer Regions of Thailand (SUPPORT Project)

โดย สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มหอแก้วสีรุ้งมุกดาหาร และศูนย์บริการสุขภาพที่เป็นมิตรน้ำกว๊านสีรุ้งพะเยา

ภายใต้โครงการ International Republican Institute (IRI)

ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

แชตกับเรา