ประชุมคณะกรรมการ กลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สายผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2566

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา พร้อมด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล ประชุมคณะกรรมการ กลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมน้ำยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

แชตกับเรา