กิจกรรมเดิน วิ่งการกุศล น้ำตกอุ่นภูซาง สู่ชายแดนไทย ลาว ครั้งที่ 2 Phusang Waterfall Run 2023 # 2

ณ อุทยานน้ำตกภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่งการกุศล น้ำตกอุ่นภูซาง สู่ชายแดนไทย ลาว ครั้งที่ 2 Phusang Waterfall Run 2023 # 2

ณ อุทยานน้ำตกภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา