สพม.พะเยา เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ

ของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รองผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วย นางสาวอรอนงค์ อินอุดออน

เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โดยมี นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

แชตกับเรา