ปีที่ 4 ฉบับที่ 5 : 5 มกราคม 2567

ผอ.สพม.พะเยา

ร่วมพิธีประเพณีห่มผ้าและสรงน้ำพระนอน (พระมุนีศรีวิสุทธิคุณ)

วันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

ร่วมพิธีประเพณีห่มผ้าและสรงน้ำพระนอน (พระมุนีศรีวิสุทธิคุณ) เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรม

ณ วัดดงพระเจ้า ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา