ร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีและผ้าป่าข้าวเปลือก

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

มอบหมายให้ นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

ร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีและผ้าป่าข้าวเปลือก เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

ณ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา