วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และพิธีสักการะบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

วันพุธที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น.

นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และพิธีสักการะบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง

ณ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา