การประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดย พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น.-16.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” พร้อมทั้งดำเนินการเปิดระบบจับคู่ครูคืนถิ่น (Teacher Matching System : TMS) และรับฟังการบรรยายพิเศษ “อนาคตภาพการศึกษาพลิกโฉมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” โดยรองศาสตราจารย์ ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. และการบรรยายหัวข้อ การดำเนินการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ก.ค.ศ. โดยคณะผู้บริหารสำนักงาน ก.ค.ศ. ณ ห้องประชุมน้ำยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

แชตกับเรา