“พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.”

และการประชุม ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ครั้งที่ 11/2567

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้

นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมรับชม

รายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ณ ห้องประชุมน้ำยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

จากนั้นเป็นการประชุม ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ครั้งที่ 11/2567 เพื่อติดตามการทำงานของทุกกลุ่มงาน ที่ผ่านมา

แชตกับเรา