กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้

นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

ร่วมกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา

แชตกับเรา